Psychoterapia rodzin jest szerszym spojrzeniem na przeżywanie trudności niż tylko z perspektywy pojedynczej osoby. Mimo, że problem może się wydawać związany wyłącznie z jednym członkiem rodziny, to oddziałuje on na cały system rodzinny i zmienia funkcjonowanie wszystkich członków. Psychoterapia rodzin jest szczególnie skuteczna w rozwiązywaniu problemów dzieci lub nastolatków (jak np. depresja, anoreksja lub zaburzenia zachowania).

W terapii rodzin staramy się, żeby uczestniczyli wszyscy członkowie rodziny, którzy ze sobą aktualnie mieszkają. Zwykle trwa półtorej godziny i prowadzi ją para terapeutów. Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu.

Przykładowe powody, dla których osoby decydują się na podjęcie psychoterapii rodzin:

  • adaptacja do nowej sytuacji życiowej (np. przeprowadzka, choroba, utrata pracy)
  • depresja jednego z członków rodziny
  • konflikty z dorastającymi dziećmi
  • myśli/próby samobójcze u jednego z członków rodziny
  • nadpobudliwość dziecka
  • samookaleczanie dorastającego dziecka
  • wybuchy złości u dzieci i nastolatków
  • żałoba po zmarłym członku rodziny
  • zaburzenia odżywiania u jednego z członków rodziny

W Instytucie Psychoterapii i Seksuologii psychoterapię rodzin prowadzi wspólnie dwóch terapeutów.

Terapeuci prowadzący:

Marcin Mościński, Maria Szczygieł, Sławomir Szpak, Aleksandra Żyłkowska-Wójcik