Każdemu, kto zastanawia się nad podjęciem własnej psychoterapii, albo po prostu chciałaby skonsultować się ze specjalistą w konkretnej sprawie, proponujemy konsultację. Konsultacja może trwać jedno lub kilka spotkań. Jej celem jest rozeznanie się w trudnościach doświadczanych przez daną osoba oraz opracowanie możliwych strategii rozwiązania problemu.

Rezultatem konsultacji jest przedstawienie problemu w rozumieniu aktualnej wiedzy psychologicznej, seksuologicznej lub medycznej oraz zaproponowanie leczenia, które może obejmować psychoterapię indywidualną, psychoterapię par lub psychoterapię rodzin.

Konsultacje psychologiczne mogą przybrać formę doraźnego, interwencyjnego wsparcia dla osób znajdujących się w trudnym położeniu życiowym lub doświadczających psychicznego załamania.

Na konsultacje zapraszamy osoby indywidualne, pary oraz rodziny. W Instytucie Psychoterapii i Seksuologii każda psychoterapia jest poprzedzona konsultacjami wstępnymi, których celem jest:

  • dokładne zebranie wywiadu,
  • omówienie problemu z osobą zgłaszającą problem,
  • pomoc w znalezieniu możliwych, właściwych i skutecznych rozwiązań danego problemu,
  • ustalenie celu terapii oraz jej zasad.

Terapeuci prowadzący konsultacje psychologiczne:

Agata Basek, Marcin Mościński, Michał PozdałMaria Szczygieł, Agnieszka WiszniewiczSławomir Szpak, Stella Zdziejowska, Aleksandra Żyłkowska-Wójcik