Psychoterapia uzależnienia zajmuje się przepracowywaniem mechanizmów tworzących chorobę. Terapia umożliwia osobie uzyskanie zmian w funkcjonowaniu tj.:

  • zwiększenie zdolności utrzymywania abstynencji lub redukcji szkód związanych z przyjmowaniem substancji/dysfunkcyjnym zachowaniem.
  • nauczenie się i korzystanie w życiu z umiejętności intra i interpersonalnych potrzebnych do zachowania trzeźwości/powstrzymywania się od dysfunkcyjnych zachowań
  • nauczenie się zapobiegania nawrotom
  • rozwiązywanie problemów osobistych

Prowadzimy terapię uzależnienia od substancji psychoaktywnych, alkoholu oraz uzależnień behawioralnych: hazardu, problemowego korzystania z nowych mediów, seksoholizmu, pracoholizmu, kompulsywnego kupowania, nałogowego uprawiania ćwiczeń fizycznych.

Terapeuci prowadzący psychoterapię uzależnień:

Michał Pozdał

Joanna Michalik-Lubecka