Joanna Michalik – Lubecka

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim.

Ukończyła Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt organizowany przez Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I.PARPA oraz warsztat specjalistyczny: Trauma- jak ją leczyć, metoda IRRT. Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt.

Jest w trakcie Specjalizacji z Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS.

Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w:

  • Sosnowieckim Szpitalu Miejskim
  • Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Mysłowicach
  • Domu Samotnej Matki w Rudzie Śląskiej
  • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu
  • Pracuje w Zespole Wojewódzkich Poradni Specjalistycznych w Katowicach w Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych.

Prowadzi terapię uzależnienia od substancji psychoaktywnych, alkoholu oraz uzależnień behawioralnych: hazardu, problemowego korzystania z nowych mediów, seksoholizmu, pracoholizmu, kompulsywnego kupowania, nałogowego uprawiania ćwiczeń fizycznych.

Pracuje z osobami bliskimi pozostającymi w otoczeniu osoby z problemem uzależnienia.

Udziela wsparcia w sytuacjach kryzysowych( żałoba, choroba bliskiej osoby, doświadczenie utraty własnego zdrowia i inne).

Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.