Psychoterapia indywidualna stanowi cykl regularnych spotkań pacjenta z terapeutą, w których poprzez rozmowę uzyskujemy lepsze rozumienie siebie, własnych potrzeb i emocji, wokół których ogniskuje się nasze cierpienie lub problem. Spotkania odbywają się z ustaloną częstością (zwykle raz w tygodniu) i trwają 50 minut. Rozpoczęcie terapii poprzedzone jest kilkoma konsultacjami, które służą określeniu problemu, celu terapii oraz upewnieniu się czy psychoterapia indywidualna jest najlepszą formą terapii w danej sytuacji.

Psychoterapię indywidualną warto rozważyć gdy doświadczamy jakiejkolwiek formy cierpienia psychicznego – czyli uczuć i emocji, z którymi nie potrafimy sobie poradzić, które są nieadekwatne, zbyt dojmujące lub nawracające. Uczucia i emocje mogą ujawniać się w postaci depresji, fobii, nerwicy lub w zaburzeniach osobowości. Mogą też ujawniać się w postaci wewnętrznej pustki, braku sensu, poczucia beznadziei.

Przykładowe powody, dla których osoby decydują się na podjęcie psychoterapii indywidualnej:

 • choroby przewlekłe
 • depresja
 • długotrwały smutek i cierpienie
 • dolegliwości fizyczne wywołane czynnikami psychicznymi
 • konflikty z bliskimi osobami
 • kryzys w małżeństwie/parze, rozstanie
 • nasilony lęk, nerwica, fobie, napady paniki, natrętne myśli
 • nieradzenie sobie w relacjach z innymi ludźmi
 • niskie poczucie własnej wartości
 • podjęcie ważnej życiowej decyzji
 • przeżywanie żałoby
 • problemy związane z bezpłodnością
 • stres, napięcie nerwowe
 • urazy psychiczne z przeszłości
 • zaburzenia odżywiania i postrzegania własnego ciała

Terapeuci prowadzący:

Agata Basek, Marcin Mościński, Michał PozdałMaria SzczygiełAgnieszka WiszniewiczSławomir Szpak, Stella Zdziejowska, Aleksandra Żyłkowska-Wójcik