Młodzież, która nie ukończyła 18-tego roku życia, zapraszamy na konsultację wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi. Podczas spotkania postaramy się rozpoznać problem i dotychczasowe sposoby radzenia sobie z nim.

Młodzież pełnoletnia może zgłosić się sama. Pierwsze spotkanie, zwane konsultacją, da nam możliwość rozpoznania problemu i podjęcia decyzji o dalszej współpracy.

Przykładowe problemy nastolatków, które mogą stanowić wskazanie do podjęcia psychoterapii:

 • konflikty z otoczeniem
 • kłopoty z koncentracją
 • nawracające myśli o śmierci
 • obniżone poczucie własnej wartości
 • odczuwanie cierpienia z powodu swojej tożsamości płciowej lub orientacji psychoseksualnej
 • odczuwanie długotrwałego napięcia i stresu
 • odczuwanie długotrwałej pustki i cierpienia
 • przeżywanie trudności wynikających z okresu dorastania
 • zaburzenia jedzenia (odżywiania)
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia nastroju (depresja)
 • zaburzenia zachowania
 • zachowania agresywne
 • zachowania autoagresywne
 • zachowania opozycyjno-buntownicze
 • żałoba po stracie bliskiej osoby

Terapeuci prowadzący psychoterapię młodzieży:

Agata Basek, Marcin Mościński, Maria Szczygieł, Stella Zdziejowska