Psychoterapia par jest formą terapii dla partnerów będących w formalnym lub nieformalnym związku i dotyczy wspólnego problemu, który może obejmować zarówno dysfunkcję seksualną (np. pochwica, zaburzenia erekcji lub wytrysku), jak również różnego rodzaju konfliktom lub kryzysom, które występują w związkach. Dzięki terapii par możemy wspólne znaleźć rozwiązanie poprzez znalezienie nowych, skuteczniejszych sposobów komunikacji lub wypracowaniem strategii, która pomoże wyeliminować występujący w parze problem.

Terapią par może prowadzić jeden lub dwoje psychoterapeutów. Sesje są dłuższe niż w przypadku terapii indywidualnej i trwają półtorej godziny. Odbywają się zwykle co 2-3 tygodnie. Terapia poprzedzona konsultacjami, które służą określeniu celu terapii i sposobów realizacji tego celu. Należy pamiętać, że rozpoczęcie terapii par wymaga uczestnictwa obojga partnerów już od pierwszej konsultacji.

Przykładowe powody, dla których osoby decydują się na podjęcie psychoterapii par:

  • adaptacja do nowej sytuacji życiowej (np. urodzenie dziecka, przeprowadzka, choroba)
  • podjęcie decyzji o rozstaniu
  • przewlekłe konflikty
  • przewlekły kryzys w związku
  • trudności z poczęciem dziecka
  • trudności w pełnieniu ról rodzicielskich
  • trudności w wyrażaniu własnych potrzeb w związku
  • zdrada

Pracujemy z parami heteroseksualnymi i homoseksualnymi.

Terapeuci prowadzący:

Marcin Mościński, Maria Szczygieł, Sławomir Szpak, Aleksandra Żyłkowska-Wójcik,