Stella Zdziejowska

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim.

Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie II stopnia oraz Szkołę Trenerów I stopnia w Meritum Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego, cykl Terapii Rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz cykl szkoleń w zakresie interwencji kryzysowej. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii w Tercognitiva – Centrum Terapeutyczno – Szkoleniowym w Krakowie.

Jest certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym, certyfikat nr 769 Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej.

Swoje doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobywała m.in. w:

  • Zespole Pomocy Dzieciom i Rodzinom przy MOPS Katowice
  • Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom przy MOPS Katowice
  • Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich
  • Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach
  • Poradni Zdrowia Psychicznego med5 w Katowicach

Prowadzi psychoterapię indywidualną w podejściu poznawczo – behawioralnym: depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości.

Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą, parami i rodzinami.

Udziela wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych, nagłych kiedy wydaje się, że dotychczasowe umiejętności poradzenia sobie przestały wystarczać – rozwód, utrata pracy, zdrowia, zmiany życiowe, choroby, żałoba, konflikty.

Posiada doświadczenie zawodowe w pracy z zaburzeniami lękowymi, depresją, uzależnieniem, zespołem stresu pourazowego oraz zaburzeniami somatycznymi o podłożu emocjonalnym, a także w zaburzeniami osobowości.

Swoją pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji.