Marcin Mościński

Marcin Mościński

psycholog, psychoterapeuta

Absolwent psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Certyfikat ukończenia Szkoły trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ukończył czteroletni Kurs Systemowej Terapii Rodzin w Ośrodku Psychoterapii w Krakowie. Kurs posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Odbył staż na Oddziale Psychosomatyki i Psychiatrii w ZZOZ w Oświęcimiu oraz praktykę w Poradni Leczenia Uzależnień.

Doświadczenie zawodowe obejmuje między innymi:

  • Poradnictwo psychologiczne dla Środowiskowych Domów Pomocy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  • Wsparcie psychologiczne i terapie krótkoterminowe w Ośrodku Interwencji Kryzysowej
  • Realizacja projektów aktywizacji zawodowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  • Psycholog w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej; Szkole Podstawowej
  • Opiniuje w sprawach karnych i rodzinnych na potrzeby sądu

Pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą, parami i rodzinami. W pracy skupia się przede wszystkim na podejściu systemowym.