Sławomir Szpak

psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny (CBT)

Absolwent psychologii na Uniwersytecie Śląskim oraz  czteroletniego kursu z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie oraz w Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowym TER-COGNITIVA w Krakowie (obecnie w trakcie certyfikacji). Poza tym ukończył rozliczne szkolenia w zakresie diagnostyki psychologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz systemu rodzinnego.

Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię par i rodzin w podejściu poznawczo-behawioralnym. Zajmuje się również diagnostyką psychologiczną oraz poradnictwem. Pracuje z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, parami oraz rodzinami.

Obecnie pozostaje zatrudniony w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chorzowie, gdzie zajmuje się pracą bezpośrednią z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w nauce, zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami afektywnymi oraz zaburzeniami zachowania, jak również na ich rzecz ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym, oraz w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach, gdzie trudni się diagnostyką psychologiczną, poradnictwem oraz psychoterapią dzieci, młodzieży i dorosłych.

Swoje doświadczenie w pracy diagnostyczno-konsultacyjnej oraz terapeutycznej, poza obecnymi miejscami zatrudnienia, zdobywał również między innymi w:

  • Dziale Socjoterapii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chorzowie jako psycholog i socjoterapeuta,
  • Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym nr 1 i 2 w Katowicach jako biegły sądowy psycholog,
  • Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Katowicach jako terapeuta,
  • Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu NZOZ „Anima” w Chorzowie jako psycholog,
  • Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie jako wychowawca,
  • Zakładzie Psychologii Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie jako praktykant.

Posiada doświadczenie zawodowe w pracy z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, uzależnieniem i współuzależnieniem, zespołem stresu pourazowego oraz zaburzeniami psychosomatycznymi, a także w zaburzeniami zachowania i osobowości.

Swoją pracę terapeutyczną superwizuje w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz systemowym.