Maria Szczygieł

psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim.
Ukończyła także pierwszy stopień Śląskiej Szkoły Trenerów Gniazdo.

Ukończyła czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, które przygotowuje do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Uczestniczyła w szkoleniach dla profesjonalistów, między innymi:

  • Studium Reintegracji Społecznej przy Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w Warszawie
  • Praca z dziećmi marginalizowanymi oraz ich rodzicami (kurs roczny)

Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pracy:

  • z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi trudności wychowawcze, będącymi w trudnej sytuacji emocjonalnej, z obniżonym nastrojem, myślami i próbami samobójczymi
  • z rodzinami dysfunkcjonalnymi

Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty dla wolontariuszy i studentów. Superwizuje pracę placówek pomagających dzieciom i młodzieży.

Pracuje w nurcie systemowym z wykorzystaniem elementów podejścia poznawczo-behawioralnego.
Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży oraz osób dorosłych a także par i rodzin.
Specjalizuje się w pracy z młodzieżą przejawiającą trudności wychowawcze.

Zgodnie z wymogami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego swoją pracę poddaje stałej superwizji u osób posiadających tytuł superwizora PTP.