Małgorzata Latusek

Psychoterapeuta

Ukończyła czteroletnie Szkolenie Całościowe Systemowo-Psychodynamiczne pod kierownictwem naukowym prof. Barbary Józefik, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin PTP w Krakowie.

Jest absolwentką magisterskich studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych i nastolatków.

Pracuje w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych, terapię rodzin, a także konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli.

Posiada też wieloletnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym oraz w pracy z dziećmi i młodzieżą sprawiającą trudności wychowawcze  w ramach pracy w Stowarzyszeniu „Dom Aniołów Stróżów” w Katowicach.

Swój warsztat pracy stale doskonali poprzez uczestnictwo w konferencjach naukowych, warsztatach i szkoleniach psychoterapeutycznych.

Wspiera osoby doświadczające różnego rodzaju kryzysów psychicznych, pomagając w dotarciu do źródeł cierpienia, a także w dążeniu do zrozumienia tego, kim są i czego potrzebują. „Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem.” (C.G.Jung)

Swoją pracę terapeutyczną prowadzoną w ujęciu systemowym oraz psychodynamicznym poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.