Anna Knapik

psychoterapeuta

(pedagog, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (PTP 361), oraz trener psychologicznych treningów grupowych)

Absolwentka pedagogiki  na Uniwersytecie Śląskim.

Ukończyła całościowe szkolenie „ Studium Terapii Rodzin” przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP (OPTA-Warszawa).

Ukończyła szkołę trenerów „Gniazdo” I oraz II stopnia.

Jest asystentem dydaktyczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Jako psychoterapeuta współpracowała z ośrodkami pomocy społecznej prowadząc psychoterapię indywidualną oraz prowadząc grupy rozwojowe dla kobiet.

Trener, długoletni praktyk w zakresie prowadzenia warsztatów i szkoleń dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i rodziców.

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą sprawiającą trudności wychowawcze, będącymi w trudnej sytuacji emocjonalnej, z obniżonym nastrojem,

Współpracowała jako konsultant w zakresie pracy z rodzinami objętymi asystenturą rodzin. Prowadziła konsultacje dla asystentów rodzin oraz pracowników socjalnych w zakresie pracy z rodzinami objętymi asystenturą rodzin.

Jest współtwórcą Programu Profilaktyczno-Wychowawczego Epsilon realizowanego na terenie całej Polski (Baza programów rekomendowanych) oraz współtwórcą rekomendowanego programu Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk oraz koordynator ogólnopolski realizacji obu w/w programów profilaktycznych.

Uczestniczyła w szkoleniach dla profesjonalistów, między innymi:

  • Ukończenie Kursu podstawowego TSR
  • Ukończenie warsztatu dla realizatorów Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”
  • Roczne Studium Terapii przez Sztukę
  • Szkolenie: Pedagogika Ulicy, organizowane Stowarzyszenie Pedagogie et d’Animation Sociale;

Pracuje w nurcie systemowym oraz psychodynamicznym.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, nastolatków

Zgodnie z wymogami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego swoją pracę poddaje stałej superwizji u osób posiadających tytuł superwizora PTP