Urszula Tabor

pedagog, psychoterapeuta

Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Śląskim, na którym ukończyła również studia doktoranckie, uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych.
Ukończyła kurs trenerski w Szkole Trenerów MERITUM (posiada certyfikat trenera EQF). Jest profesjonalnym coachem z akredytacją International Coach Federation.

Ukończyła czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, które przygotowuje do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Odbyła staże zawodowe na Oddziale Dziennym Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich oraz w Ośrodku Terapii Rodzin i Par w Gliwicach.

Była wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego, Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, oraz Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku Białej.

Obecnie jest nauczycielem akademickim na kierunkach pedagogika i psychologia w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.

Posiada doświadczenie zawodowe pracy terapeutycznej w:

  • Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich
  • Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu

Pracuje w podejściu systemowym.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży oraz par i rodzin.

Zgodnie z wymogami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego swoją pracę poddaje stałej superwizji u osób posiadających tytuł superwizora PTP.

Kontakt

+48 608 087 092
utabor@ipis.edu.pl