Mateusz Mirosławski

Psycholog w trakcie specjalizacji klinicznej

Absolwent psychologii na Uniwersytecie Śląskim (2021). W 2023 r. ukończył roczne studia podyplomowe w zakresie stosowanej analizy zachowania na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.
W 2023 r. rozpoczął specjalizację z psychologii klinicznej (subspecjalizacja: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży) na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.

Od 2021 r. zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom i ich rodzicom oraz diagnozą dzieci i młodzieży. Doświadczenie zdobywał m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chorzowie, gdzie pozostaje zatrudniony oraz Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach.

Posiada doświadczenie w zakresie opiniodawstwa i orzecznictwa psychologicznego. Zajmuje się m.in. oceną poziomu intelektualnego, sporządzaniem profili funkcjonowania społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży czy diagnozą w kierunku zaburzeń neurorozwojowych.

Jego zainteresowania koncentrują się wokół psychologii dzieci z niepełnosprawnościami i psychologii osób w spektrum autyzmu. W toku aktualnego kształcenia zdobywa doświadczenie na stażach związanych z różnymi sferami diagnozy psychologicznej.