Bogumiła Lubecka

Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dorosłych. Szkolenie specjalizacyjne odbywa w Centrum Psychiatrii im. dra Krzysztofa Czumy w Katowicach.
Obecnie pracuje na oddziale ogólnopsychiatrycznym I w/w szpitala. Dodatkowo dyżuruje w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu.
Od 2016 roku prowadzi indywidualną praktykę lekarską, w ramach której przyjmuje pacjentów w gabinecie oraz wykonuje wizyty domowe.
Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Studia medyczne ukończyła w 2013 roku, dwukrotnie wyróżniona stypendium dla najlepszych studentów. Następnie odbyła staż podyplomowy w Szpitalu Kolejowym w Katowicach.
Regularnie aktualizuje swoją wiedzę poprzez liczne staże, kursy specjalizacyjne, doskonalące oraz bierze udział w konferencjach naukowych, m.in:
– staż na Oddziale Klinicznym Psychiatrii WSP w Tarnowskich Górach
– staż na Oddziale Terapeutycznym Centrum Psychiatrii w Katowicach
– staż na Oddziale Klinicznym Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego w Sosnowcu
– kurs „Uzależnienia jako problem społeczny, etyczny, diagnostyczny i leczniczy”
– kurs „Farmakoterapia, Psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych, depresja i co dalej ?”
– kurs „Diagnostyki i terapii deficytów poznawczych u chorych na schizofrenię”
– kurs „Standardy leczenia farmakologicznego w psychiatrii wybrane przypadki kliniczne w codziennej praktyce lekarskiej”
– kurs „Leczenie zaburzeń seksualnych”
– kurs „Wprowadzenie do psychoterapii”