Aleksandra Pohl

psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka studiów magisterskich z psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (oraz studiów magisterskich i doktoranckich z politologii na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ; doktor nauk humanistycznych z zakresu nauk o polityce).

Ukończyła czteroletni, całościowy kurs psychoterapii z Systemowej Terapii Rodzin w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Kurs  posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i przygotowuje do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP.

Odbyła staż kliniczny w ramach szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała także w Ośrodku Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików w Krakowie.

Pracuje w Instytucie Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, a także rodzin oraz par w podejściu systemowym i psychodynamicznym, również w języku angielskim.

Zgodnie z wymogami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji u osób posiadających certyfikat PTP.