Konsultacja u lekarza psychiatry jest spotkaniem z dzieckiem i jego rodzicami w celu oceny stanu zdrowia dziecka i podłoża jego problemów emocjonalnych.

W zależności od powodu zgłoszenia się na wizytę, wieku dziecka oraz zaawansowania procesu diagnozy psychologicznej (o ile taka miała miejsce) lekarz psychiatra zdecyduje o przebiegu wizyty. Zazwyczaj podczas pierwszej wizyty zostaną przeprowadzone badania psychiatryczne dziecka oraz wspólna rozmowa z dzieckiem i jego rodzicami.

W trakcie pierwszego spotkania zbierane są najważniejsze informacje dotyczące:

  • objawów będących powodem zgłoszenia się,
  • przebiegu dotychczasowego leczenia,
  • danych dotyczących funkcjonowania dziecka w rodzinie, grupie rówieśniczej, przedszkolu lub szkole.

Wywiad poszerzany jest o dane rozwojowe, wyniki badań psychologicznych, opinie nauczycieli, pedagoga szkolnego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wyniki badań dodatkowych i konsultacji innych specjalistów. Te dokładne informacje mają na celu przyjrzenie się sytuacji dziecka z różnych perspektyw.

Diagnoza psychiatry dziecięcego rzadko obejmuje pojedynczą wizytę, najczęściej składa się z kilku (ok. 3 a niekiedy większej liczby spotkań).

Jeśli to możliwe prosimy zabrać ze sobą kserokopie wyników badań krwi i moczu (jeśli były wykonane w ostatnich miesiącach) oraz kserokopie dokumentów związanych z dotychczasowym leczeniem dziecka (badania EKG, EEG i inne).

Konsultacje kończą się:

  • postawieniem rozpoznania klinicznego albo informacją o braku takiego rozpoznania,
  • zaplanowaniem dalszych interwencji np. skierowaniem dziecka, rodzica lub całej rodziny na psychoterapię,
  • czasami włączeniem leczenia farmakologicznego.

Lekarz prowadzący: Marek Honkisz