Wizytę u lekarza psychiatry należy traktować tak samo, jak każdą inną wizytę u lekarza innej specjalności. Zdrowie psychiczne jest ważne tak samo jak zdrowie fizyczne.
Pierwszorazowa wizyta służy poznaniu pacjenta i jego problemu, zwykle trwa dłużej niż wizyty kolejne. Na spotkanie można umówić się samemu lub z bliską osobą.
Ważne, żeby na pierwszą wizytę zabrać ze sobą (jeśli pacjent takie posiada) kserokopie dokumentów z wcześniejszego leczenia, listę zażywanych leków, zaświadczenia od lekarzy innych specjalności (np. od kardiologa, okulisty, nefrologa o aktualnym leczeniu), wyniki badań krwi lub badań takich jak EKG, EEG, TK lub MR głowy.
Wizyta u lekarza psychiatry składa się z wywiadu (tutaj pacjent udziela wszelkich informacji o powodach zgłoszenia się do lekarza, czasie trwania objawów, o wcześniejszym leczeniu w poradni i szpitalu, chorobach towarzyszących itd.), badania psychiatrycznego, ewentualnych przesiewowych skal psychometrycznych, postawienia wstępnej diagnozy (często udaje się postawić rozpoznanie już na pierwszej wizycie) oraz ustalenia dalszego leczenia.
Lekarz odpowie na wszystkie zadawane przez pacjenta pytania, w przystępny sposób wyjaśni treść rozpoznania oraz dalsze leczenie.
W zależności od potrzeb pacjent na wizycie otrzyma recepty na leki, zwolnienie ZUS-ZLA (w uzasadnionych przypadkach), skierowanie na dalsze badania /do Poradni Psychologicznej/ na Psychoterapię/ Leczenie Odwykowe lub szpitalne i inne, zaświadczenia o stanie zdrowia.
Lekarz prowadzący: Bogumiła Lubecka