Wywiad seksuologiczny w praktyce klinicznej – praca z mężczyzną

O szkoleniu

Odbiorcy:

 • psycholodzy
 • psychoterapeuci
 • studenci ostatnich lat psychologii i kierunków pokrewnych

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi dysfunkcji seksualnych mężczyzn oraz ich etiologią.
 • Omówienie prawidłowego przebiegu reakcji seksualnych mężczyzny i czynników ryzyka mogących wpłynąć na ich przebieg.
 • Nabycie umiejętności przeprowadzenia wywiadu dotyczącego sfery seksualnej mężczyzny.

Szczegółowa tematyka szkolenia:

 • Specyfika seksualności mężczyzn
 • Dysfunkcje seksualne u mężczyzn – etiologia i diagnoza.
 • Cykl reakcji seksualnej mężczyzny – aspekty fizjologiczne i psychologiczne.
 • Męska seksualność w kontekście terapii systemowej par.
 • Problematyka normy seksuologicznej.
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej w wywiadzie seksuologicznym.
 • Cele wywiadu seksuologicznego.
 • Stawianie hipotez w wywiadzie seksuologicznym.
 • Struktura badania podmiotowego w wywiadzie seksuologicznym.
 • Rola przeniesienia i przeciwprzeniesienia w wywiadzie seksuologicznym.

Forma zajęć:

 • Seminarium – część teoretyczna.
 • Warsztat (studium przypadku, sesje symulowane) – część praktyczna.

Szkolenie jest dwudniowe i obejmuje 18 godzin dydaktycznych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz materiały.

Terminy szkoleń

Data zjazdu Godziny zajęć
24.11.2018 9:00 - 17:00
25.11.2018 9:00 - 17:00

Lokalizacja

Miejsce szkoleń:
Instytut Psychoterapii i Seksuologii

Prowadzący

Michał Pozdał

Michał Pozdał

psychoterapeuta, seksuolog

Koszty szkolenia

450 zł do 31.08 2018

500 zł po 01.09.2018

Potwierdzeniem uczestnictwa jest wniesienie opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału, zostaje pobrany zadatek w wysokości 100 zł.

 

 

Formularz zapisu