Kurs Edukatora Seksualnego – Edycja II

O szkoleniu

Adresaci: studenci i absolwenci kierunków: psychologicznych, pedagogicznych, medycznych, nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie, rodzice, osoby pracujące lub zamierzające pracować z dziećmi i młodzieżą.

Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom rzetelnej wiedzy z dziedziny seksuologii. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności wykorzystania wiedzy seksuologicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zostaną zapoznani z normami seksuologicznymi, podstawowymi założeniami profilaktyki zdrowia seksualnego, założeniami i zasadami pracy edukatora seksualnego.
Ponadto uczestnicy poznają kolejne etapy rozwoju psychoseksualnego człowieka, z uwzględnieniem treści edukacyjnych adekwatnych dla danych grup rozwojowych.
Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia grupowych czy indywidualnych zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w obszarze związanym z seksualnością człowieka, chorobami przenoszonymi drogą płciową, metodami antykoncepcji, a także nowymi zjawiskami w seksuologii np. chemsex. Podczas szkolenia poruszona zostanie problematyka pracy i wpierania osób z grupy LGBTQ.

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu.

Szkolenia rozpocznie się całodziennym treningiem interpersonalnym.

Szczegółowa tematyka szkolenia:
– współczesne standardy i podejście do zdrowia seksualnego
– podstawowe pojęcia w seksuologii
– granica normy seksualnej i jej znaczenie
– normy seksuologiczne wpływające na seksualność człowieka
– rozwój psychoseksualny człowieka
– tożsamość seksualna i tożsamość płciowa
– problemy z identyfikacją płciową
– biologiczne podstawy seksualności – anatomia, fizjologia
– profilaktyka chorób przenoszonych drogą płciową
– metody antykoncepcji
– profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych
– psychologia miłości – o co chodzi w związku
– wpływ stereotypów i uprzedzeń na proces wykluczenia i dyskryminacji
– specyfika problemów i pracy z osobami LGBTQ
– metody i techniki prowadzenia grupowych zajeć z edukacji seksualnej
– elementy poradnictwa psychologicznego
– budowanie kontaktu z młodzieżą podczas prowadzonych zajęć
– planowanie i konstruowanie warsztatów

Liczba godzin szkoleniowych: 48

Terminy szkoleń

Data zjazdu Godziny zajęć
08-09.09.2018 9:00 – 17:00
29-30.09.2018 9:00 – 17:00
13-14.10.2018 9:00 – 17:00

Lokalizacja

Miejsce szkoleń:
Katowice Mickiewicza 18

Prowadzący

Michał Pozdał

Michał Pozdał

psychoterapeuta, seksuolog
Aleksandra Żyłkowska

Aleksandra Żyłkowska

psycholog, psychoterapeuta, seksuolog

Koszty szkolenia

950 zł do 30.06. 2018
1050 zł po 1.07. 2018
Potwierdzeniem uczestnictwa jest wpłata 50% zaliczki. W przypadku rezygnacji z udziału, zostaje pobrany zadatek w wysokości 250 zł.

Formularz zapisu