W proces psychoterapii dzieci często włączeni są rodzice. Pierwsze spotkanie zwykle odbywa się z samymi rodzicami, zwłaszcza jeśli problem dotyczy małego dziecka. Kolejna wizyta to indywidualne spotkanie terapeuty z dzieckiem. Po rozpoznaniu specyfiki przejawianych przez dziecko trudności, terapeuta ustala plan psychoterapii. W zależności od wieku dziecka oraz specyfiki problemu, proponowana jest najbardziej odpowiednia forma terapii.

W trakcie pracy terapeuty z dzieckiem rodzice mają możliwość spędzenia czasu w naszej poczekalni.

Terapia dzieci jest prowadzona w następujących obszarach:

  • mutyzm
  • problemy psychologiczne/emocjonalne
  • problemy wychowawcze (rodzicom doświadczającym trudności w tym obszarze proponujemy konsultacje indywidualne z psychologiem oraz warsztaty umiejętności rodzicielskich)
  • uzależnienie od komputera/internetu
  • trudności w interakcjach społecznych
  • zaburzenia eksternalizacyjne: zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno – buntownicze
  • zaburzenia lękowe (fobie specyficzne, lęk społeczny, lęk uogólniony, agorafobia, lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, PTSD, zaburzenia konwersyjne)
  • zaburzenia nastroju
  • zaburzenia zachowania

Terapeuci prowadzący psychoterapię dzieci:

Agata Basek