NAZWA USŁUGI CENA CZAS SESJI TERAPEUCI PROWADZĄCY INFORMACJE DODATKOWE
Konsultacja psychologiczna indywidualna 120 zł 50 minut Agata BasekMarcin Mościński, Maja Mrozek, Paulina Masłowska,
Agnieszka Wiszniewicz, Stella Zdziejowska, Aleksandra Żyłkowska
Konsultacja psychologiczna indywidualna 140 zł 50 minut Michał Pozdał
Psychoterapia indywidualna 120 zł 50 minut Agata BasekMarcin Mościński, Maja Mrozek, Paulina Masłowska,
Agnieszka WiszniewiczStella Zdziejowska, Aleksandra Żyłkowska 
Psychoterapia indywidualna 140 zł 50 minut Michał Pozdał
Psychoterapia dzieci 120 zł 50 minut Agata Basek Pierwsze spotkanie odbywa się z samymi rodzicami.
Psychoterapia młodzieży 120 zł 50 minut Agata Basek, Marcin Mościński, Maja Mrozek, Paulina Masłowska,
Stella Zdziejowska
Pierwsze spotkanie odbywa się w towarzystwie rodziców.
Konsultacja psychologiczna par 180 zł 70 minut Stella Zdiejowska Prowadzi jeden terapeuta.
Konsultacja psychologiczna par 220 zł 70 minut Marcin Mościński, Paulina Masłowska,
Stella Zdziejowska, Aleksandra Żyłkowska 
Prowadzi dwóch terapeutów.
Psychoterapia par 180 zł 70 minut Stella Zdziejowska Prowadzi jeden terapeuta. Spotkania odbywają się co 2 lub 3 tygodnie.
Psychoterapia par 220 zł 70 minut Marcin Mościński, Paulina MasłowskaAleksandra Żyłkowska  Prowadzi dwóch terapeutów. Spotkania odbywają się co 2 lub 3 tygodnie.
Konsultacja rodzinna 220 zł 90 minut Marcin Mościński, Paulina MasłowskaAleksandra Żyłkowska Prowadzi dwóch terapeutów.
Psychoterapia rodzin 220 zł 90 minut Marcin Mościński, Paulina MasłowskaAleksandra Żyłkowska Prowadzi dwóch terapeutów. Spotkania odbywają się co 2 lub 3 tygodnie.
Konsultacja seksuologiczna indywidualna 120 zł 50 minut Agnieszka Wiszniewicz, Aleksandra Żyłkowska  Umawiając się na spotkanie prosimy pamiętać, że nie jesteśmy lekarzami i nie wypisujemy recept ani zwolnień.
Konsultacja seksuologiczna indywidualna 140 zł 50 minut Michał Pozdał Umawiając się na spotkanie prosimy pamiętać, że nie jesteśmy lekarzami i nie wypisujemy recept ani zwolnień.
Terapia seksuologiczna indywidualna 120 zł 50 minut Agnieszka Wiszniewicz, Aleksandra Żyłkowska Umawiając się na spotkanie prosimy pamiętać, że nie jesteśmy lekarzami i nie wypisujemy recept ani zwolnień.
Terapia seksuologiczna indywidualna 140 zł 50 minut Michał Pozdał Umawiając się na spotkanie prosimy pamiętać, że nie jesteśmy lekarzami i nie wypisujemy recept ani zwolnień.
Konsultacja seksuologiczna par 220 zł 70 minut Michał Pozdał,
Agnieszka Wiszniewicz, Aleksandra Żyłkowska
Prowadzi dwóch terapeutów.
Terapia seksuologiczna par 220 zł 70 minut Michał Pozdał,
Agnieszka Wiszniewicz, Aleksandra Żyłkowska
Prowadzi dwóch terapeutów. Spotkania odbywają się co 2 lub 3 tygodnie.
Psychoterapia uzależnień 120 zł 50 minut Joanna Michalik
Konsultacja psychiatryczna dorosłych 150 zł /120 zł Bogumiła Lubecka Pierwsza konsultacja: 150 zł. Kolejne konsultacje: 120 zł.